Producció i Assessorament Musical ……………………………………………. Production & Musical Advice

Posts tagged “viola

“La música és el llenguatge que em permet comunicar-me amb el més enllà”.           Robert Schumann (1810- 1856)