Producció i Assessorament Musical ……………………………………………. Production & Musical Advice

Tallers MUSICALS

Talleres Musicales.    Musical Workshops.

 

1. Desperta A LA MÚSICA 

ull NEGRE - Desperta A LA MÚSICA

  2. La MULti-ORquesTRa..........

multiorquestra

 

tallerTaller

Mini-P

Taller