Producció i Assessorament Musical ……………………………………………. Production & Musical Advice

Desperta A LA MÚSICA

per produccions A LA CORDA

Desperta A LA MÚSICA….

COMUNICACIÖ   J.S.Bach

Sh. Suzuki   CONCENTRACIÖ

EXPRESSIVITAT    J. Abreu

K. Orff     COORDINACIÖ

RITME     Dalcroze

W.A. Mozart    MEMÖRIA

IMPROVISACIÖ     Z. Kodály…..

     A través de la música i el moviment es poden potenciar habilitats i competències humanes d’una forma fàcil i eficaç, valors imprescindibles en la pedagogia actual. La sensibilització musical no ha d’implicar necessàriament una carrera professional (la decisió la prendrà cadascú), però sí permet afiançar conceptes com el treball en equip, una escolta activa, una millora en l’expressió dels sentiments, una comunicació i auto estima més consolidada i un major grau de concentració. Tot això, d’una manera musicalment activa i divertida.

El lema: No es tracta de formar instrumentistes-músics professionals sinó que aprenguen a valorar, gaudir i estimar la vida a través de la música.

La idea: divertir-se i aprendre sobre la vida familiaritzant-se amb aspectes musicals.

     Amb Desperta A LA MÚSICA, l’ educació musical se’ns presenta com una pedagogia essencialment activa, que completa l’educació general. És al mateix temps un mètode d’educació musical i un mètode musical d’educació.

Shinichi Suzuki (1898-1998) en el seu llibre “Nurtured by Love” va dir: “L’ensenyament de la música no és el meu propòsit principal. Desitge formar a bons ciutadans, ésser humans nobles. Si un xiquet escolta bona música des del seu naixement i aprèn a tocar-la per ell mateix, desenvolupa la seua sensibilitat, disciplina i paciència. Adquireix un excel·lent cor”.

Desperta A LA MÚSICA és un taller adaptable i flexible. Si vols incloure’l al  teu entorn, contacta amb nosaltres.

[ö. Escoles i associacions musicals, associacions culturals, activitats extra-escolars per a col·legis, projectes educatius d’integració social, dinamització de grups, setmanes culturals, activitats lúdico-pedagògiques…]

[ LP ] · Versió anual:

SESSIONS SETMANALS I PROGRESSIVES. Grups reduïts. Places limitades.

PER A  QUI VA DIRIGIT? Per a xiquets i xiquetes entre 3 i 8 anys. [amb o sense formació musical]

[ MiniP ] · Versió intensiva:

1 Sessió: ACTIVITATS I JOCS MUSICALS on es treballen aspectes del tallerCONCERT PEDAGÒGIC amb

música clàssica adaptada.     

PER A QUI VA DIRIGIT? Per a tots els públics [amb o sense formació musical]

                                                                                        

 

DSCF3428

IMG_20130327_092413

Inventa la possibilitat i proposa’ns!

Si estás interesad@ en acceder a la información del Taller Musical en CASTELLANO, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te la facilitaremos.

If you are interested in the information from the Musical Workshop in ENGLISH, please do not hesitate to contact us and we will provide you it.

+ informació:    Produccions A LA CORDA

 654.48.58.97     Eugènia   –  696.12.08.12     Dario

info@alacorda.com

Desperta A LA MÚSICA –  TALLER MusICaL i EDucaTIu

per produccions A LA CORDA

PER QUÈ EDUCACIÓ MUSICAL EN EDATS INFANTILS?

 1. Descobrir les habilitats humanes.

     La coordinació, concentració, expressivitat, dots comunicatives, disciplina, millora constant, són habilitats que tot músic per a arribar a ser professional ha de desenvolupar. Aquests són els objectius que a través d’una educació musical òptima poden aconseguir-se de manera ràpida i eficaç. Com? Descobrint les associacions entre factors com els conceptes musicals, la respiració, l’energia corporal, l’espai que ens envolta (social, físic i emocional), el cos i les seues habilitats motores i la interrelació dels membres d’un grup, entre d’altres.

     El Taller Musical de produccions A LA CORDA es basa sobre l’experiència i vivències personals de músics professionals, així com del seu aprenentatge i evolució constants. Al mateix temps, assenta la seua filosofia en diferents models de pedagogia musical: Sh. Suzuki, J. Abreu, K. Orff, Z. Kodály i E. Jacques- Dalcroze. Desperta A LA MÚSICA es fonamenta sobre dos pilars: la música i el moviment. Podria definir-se com una gimnàstica integral que fusiona el reflex inconscient amb el conscient.

ö. Relaciona els moviments naturals del cos, els aspectes artístics de la música i les capacitats d’imaginació i de reflexió.

ö. Desenvolupa les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració.

ö. Deixa fluir i potència la sensibilitat, l’espontaneïtat i la capacitat de representació ràpida.

ö. Estimula la creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, afectives i mentals de la persona.

Jacques Dalcroze (1865-1950): “El desenvolupament de la sensibilitat musical es fonamenta en l’experiència de l’individu en relació amb l’espai que l’envolta. La Rítmica  treballa la tècnica musical, l’expressió corporal, però, per damunt de tot, la relació música-individu. L’estudi de la Rítmica té, d’una banda, continuïtat natural en l’estudi del llenguatge musical, el treball d’un instrument i la improvisació musical i, per l’altra, en les tècniques d’expressió corporal, en la dansa i en la coreografia.”

2. Promoure la curiositat artística.

     El propòsit és arribar a commoure al xiquet/a front a la creació i el valor humà, que no quede indiferent a aquest aspecte diferenciador del món animal.


Karl Orff (1895-1982): “En música, la complexitat no és directament proporcional al valor. La música s’ha de sentir i experimentar abans d’aprendre-la teòricament. Ningú és antimusical. A través d’una formació tothom pot desenvolupar alguna percepció del ritme, altures i formes musicals i formar part de grups d’improvisació creativa. El ritme com a substrat bàsic que combina i unifica la música, la dansa i la paraula en un sol llenguatge canalitzat a través de la improvisació i la creació, utilitzant, per exemple un “ostinat” com a estructura formal de fons”.

3. Compartir valors senzills però contundents.

Des de el Taller Musical Desperta A LA MÚSICA el recolzament de l’autoestima es potencia des d’uns valors senzills però contundents que milloren la valoració que el xiquet/a té d’ell mateix:

ö. Paciència durant l’aprenentatge, tant per part del professor com per part del propi alumne i del seu procés. Ambdòs assumeixen i reconeixen els diferents ritmes personals de cadascú.

ö. Confiança en aconseguir resultats menuts però continus. Basat en la premissa de que l’aprenentatge és universal on es prioritza el resultat final en el que el fracàs no és una opció.

ö. Expressió de sentiments a través del moviment, del ritme, del cant i del treball en equip. Valorar, reconèixer i practicar la comunicació verbal, musical i en definitiva social, pot resultar molt útil per al desenvolupament de la sensibilitat de qualsevol persona.

ö. Afirmació de la individualitat del xiquet al reconèixer-se com a part integrant dins del grup. En aquest punt es remarquen factors tan importants com la flexibilitat entre companys, aprendre a liderar i al mateix temps fusionar-se per al correcte funcionament d’una activitat grupal.

ö. Concentració i auto disciplina. Aprendre a conèixer-se en el propi funcionament individual a través de la interacció entre companys, la capacitat d’atenció i recapitulació dels diferents conceptes a treballar, així com el descobriment de la imaginació creadora i de l’agilitat mental.

ö. Adaptació i flexibilitat. Remarcant l’engranatge social al que tothom pertany, s’aconsegueix una més fàcil integració social. D’aquesta manera es promou un constant treball actiu en el grup i es reforça el recolzament entre companys i el valor de que tots aprenem de tots.

José Abreu (1939): “L’art és una empresa de majories per a majories. La cultura a través de la música no té fronteres. Qui genera bellesa tocant i en l’harmonia musical comença a conèixer per dins allò que és l’harmonia essencial, l’harmonia humana. El ritme és el pols interior de l’ànima, i la música l’expressa de forma harmoniosa i subtil, invisible.”

4. Importància de l’entorn social i familiar en l’educació.

    Desperta A LA MÚSICA considera indispensable la importància de la família en l’èxit de l’ educació i formació del xiquet/a. Per això pretén comprometre activament als pares abans d’iniciar l’aprenentatge i durant tot el procés. És molt important que els pares es responsabilitzen conscientment del procés dels seus fills, els estimulen amb afectivitat, atenció, escolta i repetició constant. Quan un xiquet aprèn a parlar, els pares actuen eficaçment com a professors. De la mateixa manera s’ha d’intentar fer amb l’aprenentatge musical i en el general.

Fa més de cinquanta anys, el pedagog Shinichi Suzuki (1898-1998) va comprendre el fet de que els xiquets de tot el món aprenen a parlar la seua llengua materna amb plena facilitat. Per aquest motiu va començar a aplicar els principis bàsics de l’adquisició del llenguatge paral·lelament als de la música. Amb aquest mètode, els xiquets comencen a fer música amb 2-3 anys. Se’ls posa música per a escoltar, se’ls ofereix un instrument per a investigar i descobrir, i quan aconsegueixen fer un pas per molt menut que siga, com imitar un so, se’ls motiva per a continuar per eixe camí. Es tracta d’un mètode individual que al mateix temps destaca el millor aprenentatge observant com altres xiquets realitzen els mateixos exercicis. Així, els més avançats ajuden als més ressaguers de forma que el seu mètode té una important incidència grupal, potenciant la cohesió i la camaraderia. L’escriptura i teoria musical s’iniciarà una vegada que el xiquet haja adquirit un cert domini de l’instrument.