Producció i Assessorament Musical ……………………………………………. Production & Musical Advice

GOLDEN. Versió Concert

Amenització Musica– Agrupació GOLDEN – Entertainment Music (versió Concert)